Platbu môžete uskutočniť prevodom na účet VÚB, a.s. s uvedením variabilného symbolu ako párovacieho znaku vašej objednávky.

Číslo účtu: SK1602000000002704408353

K Ebooku vám bude dodaný daňový doklad ( faktúra ) o zakúpení.